EU projekti

NextGenerationEU
„Uvođenje složenih digitalnih rješenja za poduzeće Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o.“
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. – NPOO
Osnovni podaci o projektu

  • Naziv projekta: „Uvođenje složenih digitalnih rješenja za poduzeće Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o.“
  • Naziv poziva: „VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU – Vaučer za složena digitalna rješenja (VSD)“; NPOO.C1.1.2.R3-I2.01
  • Trajanje: 07. 11. 2023. – 07. 03. 2024.
  • Vrijednost projekta: 21.750,00 €
  • EU sufinanciranje: 10.440,00 €

Predmet poziva

  • Ovim Pozivom potiču se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), strategije za digitalnu transformaciju, digitalni marketing, povećanje kibernetičke otpornosti sigurnosnim provjerama sustava i primjenu složenih digitalnih rješenja.

Svrha (cilj) Poziva

  • Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Očekivani rezultati provedbe

  • Uveden Vaučer za uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja.

SAŽETAK

  • Projekt uključuje uvođenje složenih digitalnih rješenja u poslovanje poduzeća Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o. Glavne aktivnosti projekta uključuju planiranje, strukturiranje, realizaciju sukladno standardima, programiranje i prilagodbu, testiranje, deployment i izradu korisničke dokumentacije. Osim uvođenja rješenja, važan dio projekta je i edukacija zaposlenika. Identificirati će se njihove potrebe, razviti edukacijski plan, organizirati edukacijske aktivnosti, pratiti napredak i provesti evaluacija. Cilj projekta je uspješno implementirati složena digitalna rješenja u organizaciju, osigurati razumijevanje i primjenu novih tehnologija te poboljšati učinkovitost i produktivnost organizacije.

Web development by PinkMeNow.com